Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và Quán triệt, triển khai Chỉ thị 08-CT-TU; Chỉ thị 08-CT/HU về tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường lãnh đạo, chỉ 

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và Quán triệt, triển khai Chỉ thị 08-CT-TU; Chỉ thị 08-CT/HU về tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ giai đoạn 2011-2015

(Tin: Ngày 27/4/2012)

 

Ngày 27-04-2012 tại Hội trường UBND huyện Thạch Thất , Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và Quán triệt, triển khai Chỉ thị 08-CT-TU; Chỉ thị 08-CT/HU về tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ giai đoạn 2011-2015.

 

Tham dự Hội nghị ở Thành phố có đ/c Phạm Sơn – Phó trưởng ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội, đ/c Trần Thị Phương Hoa – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.Hà Nội.

 

Về phía huyện có: đc Nguyễn Văn Nhàng – Bí thư Huyện ủy, đ/c Nguyễn Doãn Hoàn – Thành ủy viên – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đ/c Nguyễn Hồng Nhật - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND huyện cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các đ/c là lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Huyên ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện, lãnh đạo MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Bí thư Đảng bộ, Chi bộ các cơ quan trực thuộc Huyện ủy, ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ, BCH hội LHPN huyện và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội phụ nữ, phó ban chuyên trách Dân số - KHHGĐ các xã, thị trấn.

 

Sau phần khai mạc Hội nghị đ/c Nguyễn Thị Cước – Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Huyên ủy trình bày báo cáo sơ kết công tác 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước của huyện Thạch Thất. Theo Báo cáo, trong 5 năm qua, huyện Thạch Thất đã có nhiều hoạt động đẩy mạnh công tác phụ nữ nhằm phát huy vai trò và trách nhiệm của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực. Phụ nữ đang ngày càng phát huy và khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp phát triển CNH-HĐH đất nước, tỉ lệ phụ nữ trong bộ máy chính trị ngày càng tăng cao. Cho đến nay, nhận thức về công tác phụ nữ đã chuyển biến, trình độ của phụ nữ khá cao so với mặt bằng chung trong cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác phụ nữ trong 5 năm qua.

 

Tại Hội nghị đ/c Nguyễn Hồng Nhật - Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND huyện đã trình bày Chỉ thị 08-CT/HU ngày 06/02/2012 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015. Hội nghị cũng được nghe đ/c Nguyễn Mạnh Hồng HUV, Phó chủ tịch UBND huyện triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU của Thành ủy Hà Nội và chỉ thị số 08-CT/HU của Huyên ủy tăng cường lãnh đạo chỉ đạo của công tác dân số KHHGĐ giai đoạn 2011-2015. Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu tham luận về công tác Dân số - KHHGĐ của một số cơ sở.

 

Đồng chí Phạm Sơn – Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội thay mặt Ban Dân vận Thành uỷ Hà Nội và đoàn công tác phát biểu ý kiến đánh giá về công tác thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và triển khai Chỉ thị 08-CT-TU; Chỉ thị 08-CT/HU về tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân số - KHHGĐ của huyện Thạch Thất giai đoạn 2011-2015. Đồng thời, đ/c còn nêu lên một số mục tiêu mà huyện cần chú trọng về công tác phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và công tác Dân số - KHHGĐ trong 5 năm tới.

 

Đ/c Nguyễn Văn Nhàng – Bí thư Huyện ủy thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy lên phát biểu ý kiến chỉ đạo và nhấn mạnh nhiệm vụ trong công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH để phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước. Tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ tiến bộ, phát triển; tiếp tục phối hợp thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với nữ và sự tiến bộ phụ nữ, một số mục tiêu cần đạt được về công tác Dân số - KHHGĐ của huyện trong những năm tới.

 

VHTT

Sự chỉ đạo

Tin mới cập nhật

Dân số
 Dân số  199 470 người
 Mật độ  108 người/km²
Địa lý
 Trụ sở
 Thị trấn liên quan
 Vị trí  Phía Tây Hà Nội
 Diện tích  184,5905 km2
 Xã,Thị trấn  22 xã, 1 thị trấn

Lượt truy cập