Hướng dẫn số 1491/HD-LS:NV-GD&ĐT của Liên sở Nội vụ - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2013 

Hướng dẫn số 1491/HD-LS:NV-GD&ĐT của Liên sở Nội vụ - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2013

(Ngày 15/7/2013)


Thực hiện Quyết định số  4210/QĐ-UBND ngày  09/7/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc  UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2013;

Liên sở Nội vụ - Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể hình thức tuyển dụng và tiến độ thời gian tổ chức tuyển dụng viên chức giáo viên và nhân viên các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non công lập năm 2013 như sau:


I. VỀ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG, THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, GIÁM SÁT TUYỂN DỤNG:

           1. UBND quận, huyện, thị xã thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD) đồng thời cũng là Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp xét tuyển đặc cách để giúp UBND quận, huyện. thị xã tổ chức tuyển dụng và Ban giám sát để giám sát việc tổ chức tuyển dụng; Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã theo thẩm quyền có trách nhiệm  thành lập các Ban giúp việc theo quy định, cụ thể: Ban đề, ban kiểm tra sát hạch, ban coi, ban phách, ban chấm và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các ban giúp việc (Tiêu chuẩn giám thị, giám khảo và thành viên các ban của HĐTD thực hiện theo Quy định tại Khoản 4 Điều 3, Khoản 6 Điều 4,  Khoản 4 Điều 5, Khoản 4 Điều 6  của Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ).

            2. Đăng ký dự tuyển và xét trúng tuyển theo chỉ tiêu giáo viên của từng bộ môn, chỉ  tiêu nhân viên của từng tr­ường. Thời gian tổ chức, thực hiện theo quy định chung tại H­ướng dẫn này.

            3. Hình thức tuyển dụng:

a) Xét tuyển đặc cách đối với: Thí sinh tốt nghiệp đại học đạt Thủ khoa xuất sắc đúng chuyên ngành cần tuyển được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen; Giáo viên dạy ngoại ngữ có kinh nghiệm giảng dạy liên tục từ 03 năm trở lên và có chứng chỉ B1 trở lên theo khung trình độ chung Châu Âu (CEFR - Common European Framework for Reference) đồi với bậc tiểu học,  B2 trở lên đối với bậc THCS; Giáo viên mầm non có kinh nghiệm giảng dạy liên tục từ 03 năm trở lên;

b) Xét tuyển đối với các đối tượng còn lại.

II. TIẾN ĐỘ THỜI GIAN TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG:

STT

Thời gian

Nội dung công việc

Cơ quan, cá nhân phụ trách

1

Ngày 10/7/2013

- Thông báo công khai chỉ tiêu, kế hoạch tuyển dụng trên các ph­ương tiện thông tin đại chúng, trang Web của Sở Nội vụ: sonoivu.hanoi.gov.vn và Sở GD&ĐT Hà Nội: hanoi.edu.vn

Sở Nội vụ; Sở GD&ĐT.

2

Từ ngày 10/7/2013 đến ngày 15/7/2013

 

- Thành lập Hội đồng tuyển dụng (HĐTD); Ban Giám sát.

- UBND chỉ đạo họp HĐTD xây dựng và thông báo Kế hoạch chi tiết, chỉ tiêu, nâng chuẩn, phương án tuyển dụng của đơn vị tại trụ sở UBND quận, huyện, thị xã và tại các trường có chỉ tiêu tuyển dụng.

(Nâng chuẩn phải được áp dụng như nhau cho tất cả các chuyên ngành có nhu cầu tuyển dụng tại một trường học)

- Báo cáo UBND Thành phố qua Sở nội vụ phương án tổ chức phần thực hành về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của xét tuyển đối với giáo viên.

UBND quận, huyện, thị xã ; HĐTD quận, huyện, thị xã.

3

Từ ngày 15/7/2013 đến 17 giờ ngày 03/8/2013

Hội đồng tuyển dụng thu nhận, kiểm tra hồ sơ dự tuyển phải có bản danh mục hồ sơ theo quy định để biên nhận cho thí sinh (Để tránh tình trạng nộp hồ sơ ảo, khi nộp hồ sơ yêu cầu thí sinh nộp bản chính bằng tốt nghiệp) .

HĐTD thành lập bộ phận thu hồ sơ để  thực hiện.

4

Từ ngày 05/8/2013 đến hết ngày 07/8/2013

- Tổng hợp danh sách thí sinh dự xét tuyển đặc cách, danh sách thí sinh dự xét tuyển theo từng chỉ tiêu, từng trường;

- Hướng dẫn chi tiết tại sở GD&ĐT về công tác tuyển dụng, nội dung, hình thức phỏng vấn, kiểm tra, sát hạch (Thời gian cụ thể có thông báo sau).

- HĐTD các đơn vị; Ban Giám sát.

- Sở GD&ĐT, sở Nội vụ.

5

Từ ngày 08/8/2013 đến trước 10/8/2013

- Duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển;

- Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển và thí sinh xét tuyển đặc cách theo từng chỉ tiêu của từng trường;

- Họp các ban, các đơn vị có liên quan để chuẩn bị các điều kiện cho tổ chức phần phỏng vấn, kiểm tra, sát hạch.

HĐTD, các ban giúp việc HĐTD; Ban Giám sát.

6

Từ ngày 11/8/2013

đến ngày 12/8/2013

- Tập trung hướng dẫn chung đối với thí sinh.

- Tập trung thí sinh diện đặc cách, công bố danh sách số báo danh, nội dung, hình thức, nội quy, thời gian, địa điểm… tổ chức phần phỏng vấn đối với diện xét tuyển đặc cách.

- Tập trung thí sinh diện xét tuyển, công bố nội dung ôn tập, phổ biến hình thức, nội quy, thời gian, địa điểm tập trung xem số báo danh và tổ chức phần kiểm tra sát hạch.

- Kiểm tra các khâu chuẩn bị cho tổ chức phần phỏng vấn đối với diện xét tuyển đặc cách.

HĐTD các đơn vị; Ban Giám sát.

7

Từ ngày 17/8/2013 đến ngày 19/8/2013

- Tổ chức phỏng vấn thí sinh diện đặc cách

HĐTD các đơn vị; Ban Giám sát.

8

Ngày 20/8/2013

- Công bố kết quả phỏng vấn diện xét tuyển đặc cách.

- Hoàn thiện biên bản, danh sách, báo cáo đề nghị UBND Thành phố công nhận kết quả trường hợp xét tuyển đặc cách về phòng ĐTBDTD sở Nội vụ trước 30/8/2013 (cả bản giấy và bản file danh sách đề nghị công nhận kết quả).

HĐTD các đơn vị; Ban Giám sát.

9

Từ ngày 21/8/2013 đến 17h ngày 22/8/2013

 

- Thông báo những chỉ tiêu được chuyển nguyện vọng (Áp dụng trong trường hợp thí sinh diện xét tuyển nộp hồ sơ vào chỉ tiêu tuyển dụng đã hết do có thí sinh diện đặc cách trúng tuyển).

- Đăng ký lại nguyện vọng đối với thí sinh diện xét tuyển đặc cách nhưng không trúng tuyển được nộp hồ sơ tham gia xét tuyển.

- Nhận đơn xin chuyển đổi nguyện vọng, chốt biên bản nhận hồ sơ chuyển đổi nguyện vọng đăng ký tuyển dụng vào 17h ngày 22/8/2013.

HĐTD các đơn vị; Ban Giám sát.

10

Ngày 23/8/2013

- Kiểm tra việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho tổ chức phần sát hạch thông qua thực hành năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, niêm yết số báo danh, phòng tổ chức sát hạch.

- Nhận đề thực hành để tuyển dụng giáo viên và nhân viên tại Sở GD&ĐT (thời gian cụ thể thông báo sau)

HĐTD các đơn vị; Ban Giám sát.

- Sở GD&ĐT, sở Nội vụ.

11

Từ ngày 24/8/2013 đến ngày 31/8/2013

 

- Tổ chức sát hạch thông qua thực hành năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thống nhất toàn thành phố về thời gian tổ chức cho thí sinh làm bài soạn tiết dạy của giáo viên và làm bài thực hành của nhân viên bắt đầu 8 giờ 30 phút ngày 24/8/2013.

- Tổ chức phần giảng một tiết trên lớp đối với ngạch giáo viên từ sáng 25/8/2013 (với những đơn vị chọn phương án 1).

(Người chấm thực hành phải ghi lại tóm tắt nội dung bài giảng và cho điểm thành phần vào phiếu chấm – theo mẫu quy định chung)

- Làm phách và tổ chức chấm bài soạn phần thực hành của giáo viên và bài viết của nhân viên.

- Sau khi lên điểm, niêm phong kết quả điểm bài viết của nhân viên, bài soạn giáo án và giảng dạy của giáo viên (đơn vị chọn phương án 1) thì HĐ tuyển dụng mới được thu bảng điểm học tập của thí sinh (Các HĐTD căn cứ vào số lượng thí sinh dự xét tuyển để quy định ngày thu bảng điểm học tập của thí sinh cho phù hợp).

- HĐTD tổ chức tính điểm học tập, điểm tốt nghiệp (trên bảng điểm, bằng tốt nghiệp)

- Tổng hợp tính tổng điểm xét tuyển cho thí sinh.

- Thông báo tổng điểm xét tuyển .

HĐTD, các ban của HĐTD; Ban Giám sát.

 

12

Từ ngày 03/9/2013 đến ngày 12/9/2013

- Nhận và giải quyết đơn khiếu nại, của thí sinh về điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm sát hạch, chế độ ­ưu tiên, hoặc các vấn đề khác liên quan đến tuyển dụng (nếu có).

- Chấm phúc khảo bài viết thực hành.

- Công bố kết quả giải quyết đơn và kết quả phúc khảo.

HĐTD các đơn vị; Ban Giám sát.

13

Từ ngày 13/9/2013 đến ngày 19/9/2013

- Duyệt kết quả tuyển dụng; trình UBND quận, huyện, thị xã Quyết định công nhận.

- Nhận Quyết định của UBND Thành phố công nhận kết quả trường hợp xét tuyển đặc cách.

HĐTD, UBND quận, huyện, thị xã; Ban Giám sát; Sở Nội vụ.

14

Từ ngày 20/9/2013 đến ngày 30/9/2013

 

Thông báo kết quả tuyển dụng, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Quyết định tuyển dụng thí sinh trúng tuyển và giao cho Hiệu trưởng các đơn vị hợp đồng làm việc các thí sinh trúng tuyển; báo cáo kết quả tuyển dụng về UBND Thành phố qua Sở Nội vụ.

UBND quận, huyện, thị xã.

15

Sau khi hoàn thiện tuyển dụng

L­ưu trữ hồ sơ tuyển dụng.

 

Phòng Nội vụ các đơn vị

 

            - Về giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Trong suốt thời gian từ khi tiếp nhận hồ sơ đến ngày 12/9/2013, HĐTD, Ban Giám sát và các ban giúp việc của HĐTD phải tổ chức tiếp nhận và giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu có).

            - HĐTD các quận, huyện, thị xã căn cứ hướng dẫn, xây dựng Kế hoạch chi tiết (nhưng không được khác các mốc thời gian quy định trong hướng dẫn này) thông báo công khai để tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Hội đồng tuyển dụng báo cáo về sở Nội vụ, sở Giáo dục và Đào tạo để xem xét, giải quyết./.

 

Bấm vào đây để xem hoặc tải về hướng dẫn 1491

 

Theo Sở Nội vụ TP Hà Nội

Sự chỉ đạo

Tin mới cập nhật

Dân số
 Dân số  199 470 người
 Mật độ  108 người/km²
Địa lý
 Trụ sở
 Thị trấn liên quan
 Vị trí  Phía Tây Hà Nội
 Diện tích  184,5905 km2
 Xã,Thị trấn  22 xã, 1 thị trấn

Lượt truy cập