Huyện Thạch Thất hưởng ứng công tác Dân số năm 2013 

Huyện Thạch Thất hưởng ứng công tác Dân số năm 2013

 

Với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác DSKHHGĐ và những vấn đề mới đang đặt ra trong công tác DS-KHHGĐ theo định hướng của Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Đồng thời, tăng cường sự tham gia phối hợp đồng bộ, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về ý nghĩa của ngày Dân số Thế giới 11/7, nâng cao chất lượng của truyền thông trong chiến dịch đợt II (từ 15/7-30/9/2013) tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ góp phần hoàn thành kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013 và các năm tiếp theo. Tổ chức các hoạt động nhân ngày Dân số thế giới 11/7/2013, ngày Dân số Việt Nam, tháng hành động Quốc gia về dân số năm 2013. UBND huyện Thạch Thất đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm hưởng ứng các sự kiện về công tác dân số năm 2013.

 

Năm 2013 ngày Dân số Thế giới 11/7/2013 với chủ đề “Mang thai ở tuổi vị thành niên” và chủ đề ngày Dân số Việt Nam (26/12) và tháng hành động Quốc gia về Dân số (tháng 12/2013) là “Già hóa Dân số - Những thách thức trong chăm sóc người cao tuổi”.

 

Để thực hiện tốt các hoạt động nhân ngày Dân số thế giới 11/7/2013, ngày Dân số Việt Nam, tháng hành động Quốc gia về dân số năm 2013 trên địa bàn huyện cần phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành đoàn thể, thành viên Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ của huyện để tổ chức các hội nghị tuyên truyền Pháp lệnh dân số sửa đổi, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ và lồng ghép chăm sóc sức khỏe sinh sản. Chú trọng tuyên truyền các chủ trương, pháp luật của Đảng và Nhà nước về người cao tuổi và hỗ trợ cho Hội người cao tuổi Việt Nam; kết quả sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (2003-2013) và ý nghĩa của ngày dân số Thế giới, tháng hành động Quốc gia về dân số năm 2013, ngày Dân số Việt Nam. Thường xuyên tổ chức đợt truyền thông pháp lệnh dân số sửa đổi và chiến dịch tăng cường truyền thông vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ đợt II tới các xã trọng điểm đông dân, có mức sinh cao, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Tổ chức kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2013 với hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 và tổ chức triển khai chiến dịch truyền thông, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ đợt II năm 2013 đến vùng đông dân có mức sinh cao và vùng khó khăn tới các xã trọng điểm và các xã chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh từ huyện đến các xã, thị trấn.

 

Theo kế hoạch chiến dịch truyền thông sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình đợt II trên địa bàn huyện Thạch Thất được diễn ra từ ngày 15/7 – 30/9/2013.

 

VHTT

Sự chỉ đạo

Tin mới cập nhật

Dân số
 Dân số  199 470 người
 Mật độ  108 người/km²
Địa lý
 Trụ sở
 Thị trấn liên quan
 Vị trí  Phía Tây Hà Nội
 Diện tích  184,5905 km2
 Xã,Thị trấn  22 xã, 1 thị trấn

Lượt truy cập