Thông báo về việc treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu 

Thông báo về việc treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu

(Tin: Ngày 19/8/2011)

 

Ảnh VHTT

Chào mừng kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2-9 (2/9/1945 – 2/9/2011); UBND huyện Thạch Thất thông báo về việc treo cờ băng zôn, khẩu hiệu theo tinh thần Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 05/8/2011 và Công văn số 1008/UBND-VHTT ngày 18/8/2011 của UBND huyện Thạch Thất như sau: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, UBND các xã, thị trấn kẻ vẽ; căng treo panô, băng zôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ tổ quốc ở cơ quan; nơi công sở; đơn vị; doanh nghiệp; trường học; các khu vực trung tâm xã, thị trấn; các nhà văn hóa thôn; làng và vận động nhân dân treo cờ từ ngày 18/8/2011 đến hết ngày 05/9/2011.

 

 

Nội dung khẩu hiệu
(Theo hướng dẫn của Trung tâm thông tin triển lãm Thành phố Hà Nội)

 

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2011 ) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2011)

 

2. Phát huy truyền thống Cách mạng Tháng Tám, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH đất nước và Thủ đô.

 

3. Tất cả vì mục têu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

4. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

 

5. Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng và thành tựu đổi mới, xây dựng Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh, giàu đẹp.

 

6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

 

7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm.

 

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

 

Các mẫu tranh, panô...
Mẫu 1, Mẫu 2, Mẫu 3, Mẫu 4, Mẫu 5, Mẫu 6
(Bấm vào các mẫu trên để tải về )

 

 

VHTT

Sự chỉ đạo

Tin mới cập nhật

Dân số
 Dân số  199 470 người
 Mật độ  108 người/km²
Địa lý
 Trụ sở
 Thị trấn liên quan
 Vị trí  Phía Tây Hà Nội
 Diện tích  184,5905 km2
 Xã,Thị trấn  22 xã, 1 thị trấn

Lượt truy cập