Thông báo

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo huyện Thạch Thất thông báo về việc chuyển đổi nguyện vọng dự xét tuyển của thí sinh sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục- đào tạo năm 2014. 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo huyện Thạch Thất thông báo về việc chuyển đổi nguyện vọng dự xét tuyển của thí sinh sau khi có kết quả xét tuyển đặc cách trong kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục- đào tạo năm 2014.

Xem chi tiết...
 

Kết quả điểm xét tuyển đặc cách kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm 2014 

Kết quả điểm xét tuyển đặc cách kỳ tuyển dụng viên chức ngành giáo dục - đào tạo năm 2014

Xem chi tiết...
 

Hướng dẫn chuyên môn tuyển dụng giáo viên mầm non 

Hướng dẫn chuyên môn tuyển dụng giáo viên mầm non

Xem chi tiết...
 

Thông báo về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất dự án xây dựng khu công nghệ cao Hòa Lạc huyện Thạch Thất 

Ngày 09/7/2014, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và  tái định cư dự án xây dựng khu Công nghệ cao Hòa Lạc huyện Thạch Thất đã có thông báo số 28/TB- HĐ GPMB về việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thu hồi đất dự án xây dựng khu Công nghệ cao Hòa Lạc huyện Thạch Thất...

Xem chi tiết...
 

Thông báo về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014 

Ngày 19/6/2014, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1501/TB- HĐTD về việc tổ chức ôn tập và hướng dẫn làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính trong kỳ thi tuyển công chức năm 2014...

Xem chi tiết...
 

Công văn số 1471/TB-HĐTD của Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2014 về việc kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2014. 

Ngày 13/6/2014 các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc nộp danh sách đăng ký thi tuyển công chức năm 2014. Để việc tuyển dụng công chức năm 2014 đúng quy định, tránh những sai sót có thể xẩy ra, Sở Nội vụ thông báo kết quả tổng hợp danh sách đăng ký tuyển dụng công chức và những thí sinh vi phạm quy định để các cơ quan, đơn vị và thí sinh kiểm tra, đối chiếu dữ liệu...

Xem chi tiết...
 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2014 

Ngày 06/6/2014, UBND huyện Thạch Thất ban hành kế hoạch số 118ƠKH- UBND về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục Mầm non trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2014, theo đó tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 245 chỉ tiêu.

Xem chi tiết...
 

UBND huyện Thạch Thất thông báo điều chỉnh thời gian mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 27-7, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội 

UBND huyện Thạch Thất thông báo điều chỉnh thời gian mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 27-7, xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội như sau:

...

Xem chi tiết...
 

Hướng dẫn 1053/HD- SNV ngày 5/5/2014 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nộivề việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng, thu nhận hồ sơ và lịch thi tuyển công chức năm 2014 

Ngày 5/5/2014, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội đã ban hành hướng dẫn 1053/HD- SNV về việc thông báo chỉ tiêu tuyển dụng, thu nhận hồ sơ và lịch thi tuyển công chức năm 2014...

Xem chi tiết...
 

Quyết định số 2300/QĐ- UBND ngày 28/4/2014 của UBND Tp Hà Nộivề việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan nhà nước, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2014. 

Ngày 28/4/2014, UBND Thành phố ban hành quyết định số 2300/QĐ- UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan nhà nước, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2014.

Theo đó, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 885 người, trong đó tiếp nhận không qua thi tuyển 428 người, thi tuyển 457 người.

Xem chi tiết...
 

Sự chỉ đạo

Tin mới cập nhật

Dân số
 Dân số  199 470 người
 Mật độ  108 người/km²
Địa lý
 Trụ sở
 Thị trấn liên quan
 Vị trí  Phía Tây Hà Nội
 Diện tích  184,5905 km2
 Xã,Thị trấn  22 xã, 1 thị trấn

Lượt truy cập