Thông báo

Bộ Nội vụ tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013- 2020 

Công văn số 781/SNV- CTTN&QLH ngày 04/04/2014 của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội về việc triển khai Thông báo số 890/TB- BNV về tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện.

Xem chi tiết...
 

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức xã huyện Thạch Thất năm 2013: Kết quả điểm thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013 

Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức xã huyện Thạch Thất năm 2013: Kết quả điểm thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2013 (Tin: Ngày 01/4/2014) Bấm vào đây để xem hoặc tải về danh
Xem chi tiết...
 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao và đất nông nghiệp xem kẹp trong khu dân cư (Không thuộc đất công) sang đất ở trên địa bàn huyện 

Hướng dẫn trình tự, thủ tục cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao và đất nông nghiệp xem kẹp trong khu dân cư (Không thuộc đất công) sang đất ở
Xem chi tiết...
 

Công văn số: 273/UBND-VP ngày 20-3-2014 của UBND huyện Thạch Thất về Giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 

Công văn số: 273/UBND-VP ngày 20-3-2014 của UBND huyện Thạch Thất về Giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Tin: Ngày 20-3-2014) Ngày 20 tháng 3 năm 2014
Xem chi tiết...
 

Bổ sung đối tượng được miễn thi Tin học trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2013 

HĐTD công chức cấp xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2013 thông báo bổ sung 01 thí sinh vào đối tượng được miễn thi tin học trong kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Thạch Thất năm 2013:

Xem chi tiết...
 

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2013 

Ngày 17/3/2014, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành công văn số 550/SNV- ĐTBDTD về việc công khai hệ thống ngân hàng công hỏi thi tuyển công chức cấp xã năm 2013

Xem chi tiết...
 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức cấp xã năm 2013 và số báo danh, phòng thi của các thí sinh 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi tuyển công chức cấp xã năm 2013 và số báo danh, phòng thi của các thí sinh

Xem chi tiết...
 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thông báo Thời gian, địa điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2013 

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thông báo Thời gian, địa điểm thi tuyển công chức cấp xã năm 2013 (Tin: Ngày 06/3/2014) Hội Đồng tuyển dụng công chức cấp xã thông báo
Xem chi tiết...
 

Thông báo 181/TB-UBND ngày 03/3/2014 của UBND huyện Thạch Thất 

Thông báo 181/TB-UBND ngày 03/3/2014 của UBND huyện Thạch Thất (Thông báo: Ngày 03/3/2014) Thông báo: Điều chuyển nguyện vọng thi tuyển đối với thí sinh đăng ký vào chỉ
Xem chi tiết...
 

Công văn số 360/ĐT,BD,TD ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Sở Nội Vụ thành phố Hà Nội về tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2013 

Công văn số 360/ĐT,BD,TD ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Sở Nội Vụ thành phố Hà Nội về tổ chức hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2013 (Tin: Ngày 23/02/2014)
Xem chi tiết...
 

Sự chỉ đạo

Tin mới cập nhật

Dân số
 Dân số  199 470 người
 Mật độ  108 người/km²
Địa lý
 Trụ sở
 Thị trấn liên quan
 Vị trí  Phía Tây Hà Nội
 Diện tích  184,5905 km2
 Xã,Thị trấn  22 xã, 1 thị trấn

Lượt truy cập