THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÁP LỆNH SỐ 34/ PL-UBTVQH11, NGÀY 20/4/2007 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI (KHÓA XI) VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (2007- 2012) 

THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÁP LỆNH SỐ 34/ PL-UBTVQH11, NGÀY  20/4/2007 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI (KHÓA XI) VỀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (2007- 2012)

(Tin: Ngày 31/5/2012)

 

Đáng giá kết quả 5 năm thực hiện Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH11, ngày của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện (2007-2012), ngày 28/5/2012 Huyện ủy Thạch Thất đã ban hành quyết định thành lập 2 đoàn kiểm tra thực hiện Pháp lệnh số 34 gồm 22 đồng chí. Đoàn 1 do đồng chí Nguyễn Thị Cước, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phó ban Thường trực BCĐQCDC huyện làm trưởng đoàn. Đoàn hai do đồng chí Kiều Đức Sinh, UVTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện làm trưởng đoàn.

 

Các đoàn sẽ trực tiếp kiểm tra ở 8 Đảng bộ xã gồm: Phùng Xá, Bình Phú, Canh Nậu, Dị Nậu, Hạ Bằng, Tân Xã, Đại Đồng và  Lại Thượng với các nội dung: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Pháp lệnh số 34; gắn với việc giải quyết các vấn đề đời sống dân sinh, công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ, tái định cư, kết quả thực hiện cải cách hành chính, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân; những tác động tích cực của việc thực hiện Pháp lệnh số 34 đối với phát triển kinh tế- xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

 

Các xã còn lại sẽ xây dựng báo cáo, tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết ở xã, thị trấn, tổng hợp kết quả báo cáo BTV Huyện ủy trước ngày 30/6/2012.

 

Đợt kiểm tra lần này sẽ giúp Huyện ủy đánh giá đúng thực chất, khách quan việc thực hiện dân chủ ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, mà trọng tâm là sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, để các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh./.

 

Nguyễn Thị Liên - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Sự chỉ đạo

Tin mới cập nhật

Dân số
 Dân số  199 470 người
 Mật độ  108 người/km²
Địa lý
 Trụ sở
 Thị trấn liên quan
 Vị trí  Phía Tây Hà Nội
 Diện tích  184,5905 km2
 Xã,Thị trấn  22 xã, 1 thị trấn

Lượt truy cập