CHUNG KẾT GIẢI CHẠY VIỆT DÃ HUYỆN THẠCH THẤT NĂM 2014 

 

...Hưởng ứng phong trào “Chạy vì hòa bình”, kiểm tra tiêu chuẩn chạy phổ thông và giải việt dã cơ sở năm 2014 do Báo Hà Nội mới và sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát động, toàn huyện Thạch Thất đã có 55 cơ sở tổ chức thành công kiểm tra tiêu chuẩn chạy phổ thông và giải chạy Việt dã cơ sở, thu hút hơn 11.122 người tham gia, qua đó đã lựa chọn được 320 vận động viên tham dự Chung kết giải chạy Việt dã huyện Thạch Thất năm 2014...

 

 

    

Hội nghị triển khai chiến dịch tiêm văc-xin sởi- rubella cho trẻ từ 1 đến 14 tuổi

 

Thực hiện quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

Hội nghị quán triệt, hướng dẫn thực hiện một số văn bản của Trung ương, Thảnh ủy và Huyện ủy về tổ chức Đaiị hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 


Chủ động phòng chống cúm A (H5N6) trên địa bàn huyện 


Biện pháp phòng và xử lý bệnh viên kết mạc cấp (đau mắt đỏ)  


Chung kết giải chạy Việt dã huyện Thạch Thất năm 2014 

 

Công văn của UBND huyện về việc đề nghị xác minh văn bằng của thí sinh trúng tuyển viên chức giáo dục huyện Thạch Thất năm 2014 


Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tết Trung thu trên địa bàn huyện Thạch Thất năm 2014 


Ban chấp hành Hội Nông dân Thị trấn Liên Quan mở lớp học nghề ngắn hạn cho hội viên  


Huyện Thạch Thất tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu 2014 

 

Khai giảng năm học mới 2014 - 2015 


Tập huấn nâng cao nghệ thuật truyền dạy cồng chiêng năm 2014 


Tìm hiểu Nghị quyết số 33 - NQ/TW hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành  Trung ương Đảng khóa XI "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"  


Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chỉ đạo phòng chống tai nạn thương tích- xây dựng cộng đồng an toàn năm 2014  

 

 

Tin Nổi Bật

cải cách Hành chính

kinh tế - chính trị

Văn hóa - Xã Hội

An Ninh - Quốc Phòng