Thông báo của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đào tạo công chức nguồn 

Thông báo của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đào tạo công chức nguồn

(Tin: Ngày 27/2/2013)

 

Sở Nội vụ Hà Nội nhận được nhiều kiến nghị của UBND quận, huyện, thị xã về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký đào tạo công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn. Sở Nội vụ hướng dẫn chung như sau:

1. Người có bằng tốt nghiệp cử nhân hành chính hệ chính quy loại khá trở lên các chuyên ngành đều được coi là đủ điều kiện đăng ký đào tạo các chức danh công chức nguồn : Văn phòng – Thống kê, Tư pháp – Hộ tịch.

2. Hồ sơ thiếu Lý lịch tư pháp có cam kết nộp bổ sung trước ngày báo cáo kết quả xét chọn về thành phố (trước ngày 07/03/2013) được coi là đủ điều kiện đưa vào danh sách xét chọn.

3. Các trường hợp được coi là đủ điều kiện đưa vào danh sách xét chọn:

- Người đăng ký có văn bằng một hệ chính quy công lập và văn bằng hai chính quy công lập loại khá trở lên phù hợp với chức danh công chức nguồn.

- Người có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành ở bậc đại học công lập, phù hợp với chức danh công chức nguồn.

4. Trường hợp bảng điểm tính theo hệ thống tín chỉ được quy đổi theo công văn hướng dẫn số 7972/BGD&ĐT-GDDH ngày 25/11/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc chuyển đổi tương đương kết quả học tập toàn khóa giữa đào tạo theo HTTC và theo niên chế (gửi kèm công văn này). Trường hợp cần xác định điểm tương đương điểm trung bình chung học tập theo niên chế cần có xác nhận của cơ sở đào tạo.

5. Danh sách các trường đại học công lập được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mục Tin tức giáo dục đại học. Đề nghị các đơn vị quan tâm đăng nhập theo địa chỉ: www.moet.gov.vn

6. Một số quận huyện kiến nghị điều chỉnh hạ tiêu chuẩn xếp loại tốt nghiệp đại học xuống hạng Trung bình khá trở lên, hạ độ tuổi xuống dưới 28 tuôi hoặc mở rộng ngành, chuyên ngành đào tạo đại học đối với các chức danh đào tạo công chức nguồn, Sở Nội vụ sẽ xin ý kiến UBND Thành phố. Sau khi được UBND thành phố chấp thuận Sở Nội vụ sẽ có hướng dẫn tiếp theo. Đề nghị các đơn vị tổng hợp số lượng các hồ sơ nói trên gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 28/02/2013 (kết thúc việc tiếp nhận hồ sơ) để tổng hợp báo cáo UBND thành phố. 

 

Bấm vào đây để xem hoặc tải văn bản đính kèm

 

Nguồn: Sở Nội vụ TP Hà Nội

Sự chỉ đạo

Tin mới cập nhật

Dân số
 Dân số  199 470 người
 Mật độ  108 người/km²
Địa lý
 Trụ sở
 Thị trấn liên quan
 Vị trí  Phía Tây Hà Nội
 Diện tích  184,5905 km2
 Xã,Thị trấn  22 xã, 1 thị trấn

Lượt truy cập